Jaap Vink

Algemeen Manager j.vink@avecur.nl

In mijn functie als Algemeen Manager van Avecur is het mijn taak om randvoorwaarden te creëren, controleren en continueren voor de overige medewerkers van Avecur zodat zij hun taken goed en onbelemmerd kunnen uitvoeren. Concreet komt dat neer op het managen van de financiën als controller, het voeren van beleid op het gebied van Personeel & Organisatie met daarbij het jaarlijks voeren van de functioneringsgesprekken, het ondersteunen en faciliteren van de sales en export en als kwaliteitsmanager zorg dragen voor naleving en jaarlijkse (her)certificering conform de GMP+ FSA scheme en de Salmonella branchemethode NEN-EN-ISO 6579 Annex D. In dit kader en als Algemeen Manager van de zusterondernemingen van Avecur, te weten Agraplan, Centraal Laboratorium voor Pluimvee, Das Veterinair Zentrum (D) en DAP Kunzel ben ik sinds de zomer van 2013 tevens gecertificeerd Interne Auditor voor de ISO 6579 Annex D. Avecur is als onderdeel van de Diergeneeskundige Combinatie in de huidige roerige tijden, te midden van steeds maar toenemende wetgeving vanuit Den Haag en Brussel, een bedrijf in beweging. De noodzakelijke en door ons onderschreven noodzaak voor de terugdringing van het antibiotica gebruik in de intensieve veehouderij biedt Avecur volop nieuwe kansen. Graag draag ik mijn steentje bij aan het benutten van deze zich steeds weer aandienende nieuwe kansen.